انواع سه پایه

 • سه پایه ثابت پیمی (میخ دار)

  سه پایه ثابت پیمی (میخ دار) در دو رنگ تیره و روشن دارای بوم گیر ارتفاع : 150 سانتیمتر دارای جک نگهدارنده پایه عقب سه پایه نمایش در جدید ترین مطالب

 • سه پایه ثابت تک شیار

  ارتفاع : 170 سانتیمتر

    در دو رنگ تیره و روشن

  در دو مدل بوم گیر و جعبه بوم گیر

  دارای جک نگهدارنده پایه عقب

 • سه پایه ثابت دو شیار

  سه پایه ثابت دو شیار
  ارتفاع : 170 سانتیمتر

  در دو رنگ تیره و روشن

  در دو مدل بوم گیر و جعبه بوم گیر

  دارای جک نگهدارنده پایه عقب

شاسی آبرنگ