انواع سه پایه

 • سه پایه ثابت پیمی (میخ دار)

  سه پایه ثابت پیمی (میخ دار)

  در دو رنگ تیره و روشن

  دارای بوم گیر

  ارتفاع : 150 سانتیمتر

  دارای جک نگهدارنده پایه عقب
  سه پایه
  نمایش در جدید ترین مطالب

 • سه پایه ثابت تک شیار

  ارتفاع : 170 سانتیمتر

    در دو رنگ تیره و روشن

  در دو مدل بوم گیر و جعبه بوم گیر

  دارای جک نگهدارنده پایه عقب

 • سه پایه ثابت دو شیار

  سه پایه ثابت دو شیار
  ارتفاع : 170 سانتیمتر

  در دو رنگ تیره و روشن

  در دو مدل بوم گیر و جعبه بوم گیر

  دارای جک نگهدارنده پایه عقب

شاسی آبرنگ